เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบแฟชั่น

เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบแฟชั่น
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้จริงหรือไม้ธรรมชาติเป็นไม้ที่ทำมาจากลำต้นของต้นไม้โดยตรง โดยผ่านกระบวนการผลิตแยกส่วนและตัดมาประกอบกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ โดยส่วนมากนิยมไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชั้นวางของ พาร์ติชั่น โต๊ะทำงาน เป็นต้น ข้อดีของไม้จริงหรือไม้ธรรมชาติ มีความแข็งแรงทนทานสูง วัสดุไม้จริงเป็นไม้ที่ทนทานต่อการใช้งานมาก ส่วนมากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้จริงในการผลิตจะไม่เสียหายและผุพัง ทนทานต่อการ ใช้งานไม่ว่าจะยกเคลื่อนย้าย ก็คงสภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างสมบูรณ์แบบ