มาตรฐานด้านบุคลากร และด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการเปิดร้านสปา

มีนาคม 3, 2020 บทความสปา

    มาตรฐานด้านบุคลากร และด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการเปิดร้านสปา

เมื่อมีการวางแนวทางการให้บริการและการจัดสรรพื้นที่ทำเลแล้วควรแบ่งสัดส่วนของแต่ละแผนกว่าจะมีการให้บริการลูกค้าได้กี่ท่านและจะมีการให้บริการกี่เตียงนวดมีการนวดประเภทใดในสปาเมนูของร้านเราบ้าง  ดังนั้นจึงจัดทำรายการจัดซื้อออกเป็นหมวดหมู่และจะต้องคำนึงถึงการบริการฝึกอบรมหรือบริการหลังการขายของทางร้าน ร้านหรือแหล่งที่น่าเชื่อถือ

มาตรฐานด้านบุคลากร

  1. ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ต้องมีใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้ในกรณีขออนุญาตประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเท่านั้น ร้านนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามไม่จำเป็นต้องมี
  2. ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  3. ต้องผ่านการอบรมเรียนนวดความรู้เฉพาะด้านในแต่ละประเภทให้บริการ
  4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการอย่างถูกต้อง
  5. พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในการต้อนรับ

มาตรฐานด้านการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สปา

  1. ตรวจดูคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการมีการรับรอง ที่ถูกต้องและมีวันหมดอายุบอกชัดเจน
  2. การจัดเรียงการจัดวางเป็นไปในแนวทางที่สะอาดปลอดภัยสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกและอยู่ในประเภทเดียวกันไม่วางผสมกัน

ธุรกิจสปา เป็นการบริการเพื่อสุขภาพของทั้ง ร่างกาย จิตใจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ การนำส่วนประกอบของพืชธรรมชาติมาเสริมคุณประโยชน์ต่อร่างกาย  การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกสมาธิ รวมทั้งการ บริการเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น ที่มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและ สัมผัสค่ะ

สนใจอุปกรณ์นวดสปา เตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทย สปา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.0805887444

line: คลิกลิงค์    http://nav.cx/sD7MjZp

เยี่ยมชมเว็ปไซส์ www.catalogspa.com

เยี่ยมชมFacebook https://m.facebook.com/catalogspa