การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์

การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในการตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นหลังจากตรวจพบว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วไม่ใช่ว่าแพทย์แผนไทยจะให้ยาทันที แต่หมอจะดูคนไข้ก่อนว่าตอนนี้ควรจะได้ยารักษาหรือยังอันดับแรกต้องปรับร่างกายของคนไข้ก่อนเราเรียกว่า ยาลดเพื่อให้คนไข้ถ่ายของเสียออกจากร่างกายก่อน เช่นยาระบาย ยาขับปัสสาวะจากนั้นจึงให้ยารักษาเมื่ออาการดีขึ้นแล้วจึงตามด้วยยาบำรุงตัวอย่างเช่นการรักษาของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการรักษาแพทย์ผสมผสานคนไข้มะเร็งตับจะได้รับยาเบญจอัมพฤกษ์และให้ยาต้มเป็นยาขับปัสวะ แล้วเสริมด้วยยาบำรุงตับ ที่เรียกว่ายาตำรับบุญอมฤตที่ช่วยให้ตับฟื้นตัวเร็วขึ้น และมีความเชื่อว่ารากฐานของการนวดแผนโบราณจากประเทศอินเดีย โดยหมอชีวกโกมารภัจจ์แพทย์ประจำพระราชวงศ์ศากยะ และแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะและได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดอุปกรณ์สปา แต่ผมว่ามีการนวดกันเฉพาะในวังโดยจะนวดแต่พระเจ้าแผ่นดินหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะต่อมาจึงเริ่มเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไปค่ะ พ.ศ.2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.020-627711