ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการอบตัวด้วยสมุนไพร

ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการอบตัวด้วยสมุนไพร
ในส่วนของร้านสปาหรือร้านนวดไทยหากลูกค้าต้องการที่จะทำสปาตัวพนักงานต้องอธิบายด้วยว่า ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการอบตัวด้วยสมุนไพรจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าทางพนักงานมีความเอาใจใส่และดูแลตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มเข้ามาในสถานประกอบการสปา การต้อนรับอาจจะต้องมีการแนะนำขั้นตอนในการทำสปาให้ลูกค้าฟัง ในเบื้องต้นว่าลูกค้าจะต้องได้รับบริการใดบ้างและประโยชน์ที่จะได้รับในการทำสปามีอะไรบ้าง อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์สปาต่างๆ อาทิเช่นเก้าอี้นวดเท้า เบาะนวดไทยหรือเตียงนวดไทย ตลอดรวมไปถึง ตู้อบสมุนไพรไอน้ำสิ่งของเหล่านี้ ล้วนเป็นอุปกรณ์สปาและอุปกรณ์นวดแผนไทยที่จะต้องได้รับการบำรุงดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพราะนอกจากการบริการที่ดีแล้วการมีสิ่งของอำนวยความสะดวกก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เช่นกัน ดังนั้นพนักงานต้อนรับจะต้องมีการฝึกและมีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนวดอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้แนะนำลูกค้าให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นหากลูกค้าถามว่าการอบตัวในตู้อบสมุนไพรไอน้ำมีประโยชน์อย่างไรพนักงานต้อนรับจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าการอบตัวด้วยสมุนไพรนั้นช่วยในเรื่องที่ทำให้ผิวพรรณสวยสามารถขับของเสียออกทาง รูขุมขนในรูปแบบของเหงื่อ