อุปกรณ์สปาที่ช่วยผ่อนคลายความตึงของร่างกาย

อุปกรณ์สปาที่ช่วยผ่อนคลายความตึงของร่างกายมีอะไรบ้างคะ
คำว่าสปาเราจะเข้าใจกันว่าเป็นการนวดการทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี ในด้านสุขภาพ แบบไทยไทย โดยในประเทศไทย จุดเด่นของการทำสปาก็คือการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะการนวดที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงที่ค้นพบบริเวณป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยและเมื่อถุงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการดำเนินการแพทย์แผนไทยที่รุ่งเรือง มากโดยเฉพาะการนวดไทย และในสมัยพระบรมไตรโลกนาถก็ได้มีการแบ่งส่วนราชการเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยให้มีกรมหมอนวด แต่ในปัจจุบันศาสตร์การนวดไทยบางส่วนได้สูญหายไปจากการเกิดภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ส่ง สอนให้มีการปั้นรูปฤาษีดัดตน 80 ท่า และได้จารึกวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 65 เป็นการแสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียดประดับบนผนังศาลารายและบนเสาภายในวัดโพธิ์ และวัดโพธิ์นี่เองที่เป็นจุดกำเนิดของการเรียนนวดไทยที่หลายคนรู้จักรวมไปถึงมีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศซึ่งต่างชาติมักจะรู้จักการนวดในนามนวดวัดโพธิ์ค่ะ