หมอนวดที่ดีควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้ค่ะ

หมอนวดที่ดีควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้ค่ะ

1 ยึดถือสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้ถูกนวดเป็นเป้าหมายสูงสุดในการนวด

2 ยึดถือความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการเสื่อมเสียใดๆต่อการนวดทั้งสิ้น

3 มีสติสัมปชัญญะในการนวด คือนึกถึงนึกคิดที่ต้องควบคุมสติให้ได้ในระหว่างทำการนวดลูกค้า

4 หมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านวิชาการนวดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  เช่นบางคนนวดเป็นเฉพาะหลักสูตรนวดแผนไทย  ก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆด้วย  เช่นหลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย  นวดสวีดิช  นวดหินร้อน  สปาตัว  สปาหน้า  ประคบสมุนไพร  แก้อาการขั้นพื้นฐาน  นวดคอบ่าไหล่  หรือนวดฝ่าเท้า  เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารเพิ่มสรรกยภาพในการทำงานให้กับตัวเอง  นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ  รวมถึงหมั่นตรวจเชคตรวจสอบอุปกรณ์สปาที่เราใช้ทำการนวดให้สะอาดใหม่อยู่เสมอ

5 มีเมตตา  คือมีความปรารถนาให้ผู้ถูกนวดเป็นสุขหรือมีความสุข  ให้ได้รับรู้ถึงความผ่อนคลาย สบายกายสบายใจด้วย

6 มีความกรุณา  คือมีความสงสารต้องทำให้ผู้ถูกนวดพ้นทุกข์  นั่นหมายถึงพ้นจากอาการเหนื่อยล้า  พ้นจากอาการปวดเมื่อยนั่นเองค่ะ

7 มีมุทิตา  คือมีความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี  นั่นหมายถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าเมื่อลูกค้าทักทายเรา  เราก็ควรทักทายลูกค้ากลับเช่นกัน เพื่อสร้างสำพันไมตรีอันดีต่อกันค่ะ

  1. มีอุเบกขา คือมีการวางเฉยไม่ยินดีหรือไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นทำดีหรือถึงความวิบัติ  นั่นหมายถึงการมีมารยาทของตัวเราเองเมื่อลูกค้าเล่าหรือเราบังเอิญได้ยินลูกค้าคุยโทรสับ  หรือได้รับรู้เรื่องที่ทำให้เกิดความสูญเสียใจต่อตัวลูกค้า  เราก็ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพราะเราไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริง ไม่รู้เรื่องราวว่าลึกตื้นหนาบางเท่าไร

9 มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ

10 เก็บรักษาความลับของลูกค้าหรือผู้ถูกนวดเสมอ

11 ไม่เป็นคนคุยโม้โอ้อวดยกตนข่มท่าน

12 ไม่เป็นคนหลอกลวงหรือลวนลามลูกค้าหรือผู้ถูกนวด ด้วยทางกายวาจาและจิตใจใดๆทั้งสิ้น

13 ไม่มัวเมาในอบายมุขทั้งปวง

แชร์เนื้อหานี้