น้ำมันหอมระเหยสกัดได้จากพืชสมุนไพรนานาชนิดช่วยในการนวดได้ดี

น้ำมันหอมระเหยสกัดได้จากพืชสมุนไพรนานาชนิดช่วยในการนวดได้ดี

น้ำมันหอมระเหย คือน้ำมันที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรนานาชนิด โดยมีวิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการกลั่นด้วยไอน้ำและการใช้สารเคมีเป็นตัวทำลายภายหลังจากการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ได้จะถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อการแยกหาสารต่างๆที่มีกลิ่นหอม  ซึ่งสารเหล่านี้นี่เองค่ะจะถูกนำมาคัดเลือกผสมผสานและสร้างขึ้นมาเป็นกลิ่นใหม่ๆนั่นเองค่ะ  แต่มันหอมระเหยจะมีอยู่ในส่วนต่างๆของพืช ได้แก่ ใบ กลีบดอก ผิวของผล รากเปลือก และลำต้นค่ะ  ในส่วนของดอกนั้นยกตัวอย่างเช่นดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกส้ม ดอกกระดังงา และกานพลูค่ะ ในส่วนของราก ได้แก่ ขิง กระชาย และฝากหอมเป็นต้นค่ะ  ในส่วนของผลนั้น ได้แก่ เมล็ดผักชี ยี่หร่า และจันทร์เทศค่ะ ในส่วนของเปลือกไม้และเนื้อไม้ ได้แก่ อบเชย สนกฤษณาและจันทร์หอมค่ะ ส่วนของเปลือกผลไม้นั้น ได้แก่ ส้ม มะนาว และมะกรูดค่ะ  ส่วนของใบจะได้แก่ ใบมะนาว ตะไคร้หอม ตะไคร้และ ยูคาลิปตัสค่ะ  ซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยได้ตามนี้ค่ะ กลิ่นส้ม เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดชื่น และสะอาด  เป็นกลิ่นของน้ำมันที่ได้จากพืชตระกูลส้มนั่นเองค่ะ  กลิ่นเครื่องเทศ เป็นกลิ่นที่ได้จากเครื่องเทศ ให้ความรู้สึกหนักหวาน และลึก เช่นน้ำมันจากอบเชย กานพลูเป็นต้นค่ะ    การสกัดน้ำมันหอมระเหยนั้น  ผู้ที่ทำการสกัดต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ รวมทั้งลักษณะของพืชที่ใช้ในการสกัด และเครื่องมือที่ใช้ในการสกัด เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพปริมาณน้ำมันที่ดีตรงตามความต้องการ น้ำมันหอมระเหยความเหมาะสมกับการนำไปใช้ต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีน้ำมันมากเช่นเปลือกส้มต่างๆ  กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีน้ำมันปานกลา งเช่นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ  และกลุ่มที่ 3 มื้อมีน้ำมันน้อยเช่นดอกไม้ต่างๆจำพวกดอกมะลิกุหลาบกระดังงาเป็นต้นค่ะ ในร้านนวดหรือร้านสปา จะนิยมใช้น้ำมันหอมระเหยในการสร้างบรรยากาศให้ดึงดูดลูกค้าด้วยนะค่ะ  ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปสกัดเองให้ยุ่งยากแล้วนะค่ะ เพราะ ในปัจจุบันนั้นจะน้ำมันหอมระเหยที่สัดแล้ววางขายตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปาได้ทั่วไปค่ะ