การเตรียมสถานที่ก่อนการนวด

การเตรียมสถานที่ก่อนการนวด

1.ห้องนวด  ควรมิชิดมีม่านกั้น แต่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บรรยากาศเงียบสงบเพื่อช่วยให้ผู้ถูกนวดรู้สึกผ่อนคลาย  สบายตัวสบายใจ

2.เตียง  ต้องแข็งแรงและสูงพอเหมาะเพื่อจะได้ไม่ต้องก้ม เตียงอย่าให้กว้างจนเกินไป  เพื่อความสะดวกในการเดินรอบเตียงเตียงที่ได้รับมาตรฐานความมีขนาดกว้าง  80 เซนติเมตรยาว 180 cm  60 cm เซนติเมตร  สำหรับการนวดแผนโบราณมักใช้เตียงสูง -40เซนติเมตร กว้าง 100เซนติเมตรยาว 200 เซนติเมตร  ถ้าไม่มีเตียงนวด  อาจนวดบนพื้นก็ได้โดยปูเสื่อหรือผ้าปูรองนวด

3.เบาะที่ใช้ปูเตียง   จะต้องแน่นไม่อ่อนยวบ มีผ้าปูเตียงอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เหนียวเหนอะหนะเมื่อมีเหงื่อออก  ผ้าปูเตียงก็ต้องต้องสะอาด

4.หมอนสำหรับหนุน  ต้องนุ่มไม่หนาจนเกินไป  ส่วนใหญ่นิยมหมอนนุ่นมีปลอกสวมเปลี่ยนเพื่อที่จะทำความสะอาดได้ง่าย

5.หมอนวดหรือผู้นวด  ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

– แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย  ผมสะอาดไม่รกรุงรัง

– ควรสวมเสื้อแขนสั้น  เพื่อที่จะสะดวกในการทำงานและไม่รัดรูปจนเกินไป

– กางเกงที่ใส่  ต้องไม่คับเพื่อให้ก้าวไปมาได้คล่องตัว

– ผู้นวดหรือหมอนวด  ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังพอที่จะทำการนวดได้  เพราะบางที่ผู้ป่วยหรือผู้ถูกนวดตัวใหญ่  ผู้นวดหรือหมอนวดเองต้องมีแรงมากพอที่จะนวดได้

-มือผู้นวดหรือหมอนวด  ต้องหนาและนิ้วยาวพอสมควร

– มือผู้นวดหรือหมอนวด  ต้องสะอาดตัดเล็บให้สั้น  ไม่ใส่แหวนและไม่ทาเล็บ

– ระวังอย่าให้มือผู้นวดหรือหมอนวดเป็นแผล  เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ง่าย  และมือผู้นวดหรือหมอนวดเองต้องไม่มีเชื้อราเพราะอาจจะแพร่เชื้อไปผู้ป่วยหรือผู้ถูกนวดได้

6.ผู้ป่วยหรือผู้ถูกนวด  ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

– ควรแต่งกายตามความเหมาะสม  เสื้อผ้าต้องสะอาดไม่รับตัวจนเกินไป

– นอนอย่างสบายๆไม่ต้องเกร็ง

 – ส่วนที่จะนวดต้องเปิดออกในกรณีนวดแผนโบราณอาจมีเสื้อผ้าปิดอยู่ได้บ้าง  แต่ถ้านวดน้ำมันจะต้องถอดผ้าบางส่วนออกเพื่อสะดวกต่อการนวด

– ส่วนที่จะนวดต้องสะอาดสะอาดเช็ดตัวและฟอกสบู่ก่อนที่จะได้รับการนวด

ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมสถานที่ก่อนที่จะทำการนวด  ต้องเตรียงทั้งสถานที่  อุปกรณ์สปา  ผู้นวด  รวมถึงผู้ถูกนวดด้วย

เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงการนวดที่ดี  รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ผ่อนคลาย  สบายตัวรวมถึงสบายใจไปด้วยค่ะ

แชร์เนื้อหานี้