มารยาทในการให้บริการลูกค้าและข้อพึงระวังในการนวด เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นวดที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับความรู้ความชำนาญ

    มารยาทในการให้บริการลูกค้าและข้อพึงระวังในการนวด เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นวดที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับความรู้ความชำนาญ

นอกเหนือจากการเป็นหมอนวดที่มีความรู้ความชำนาญในการนวดและมีฝีมือประสบการณ์และเคยผ่านการเรียนนวดมาแล้วนั้นอีกสิ่งที่หมอนวดจึงมีก็คือมารยาทในการให้บริการลูกค้าและข้อพึงระวังในการนวด เพราะก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นวดที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับความรู้ความชำนาญเทคนิคฝีมือในการนวด เพราะงานนี้เป็นงานบริการลูกค้าที่ต้องจะต้องสัมผัสกับตัวของลูกค้าโดยตรงและมีการพูดคุยกับลูกค้าเช่นกัน  ดังนั้นความรู้ทักษะฝีมือต้องอยู่ควบคู่กับมารยาทและภาพลักษณ์ที่ดีของหมอนวดด้วยเช่นกัน

มารยาทที่ดีของหมอนวด และข้อพึงระวังในการนวด

  1. แต่งกายสะอาดรัดกุม และสุภาพเรียบร้อย
  2. รักษาความสะอาดของมือทั้งก่อนและหลังนวดรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ประกอบการนวดทุกครั้ง
  3. ก่อนทำการนวดควรสำรวมจิตใจให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณครูอาจารย์และคารวะผู้ถูกนวดแล้วซักถามอาการกับวินิจฉัยก่อนที่จะทำการนวดทุกครั้ง
  4. เวลานวดให้นั่งห่างจากผู้ถูกนวดพอสมควรนวดข้างซ้ายควรนั่งซ้าย  นวดข้างขวาควรนวดควรนั่งฝั่งขวา  ไม่ควรค่อมหรือข้ามผู้ถูกนวดเป็นอันขาด
  5. พยายามอย่าหายใจรดผู้ถูกนวด

6 . ขณะทำการนวด ห้ามสูบบุหรี่ห้ามรับประทานอาหารหรือสิ่งอื่นใด

  1. ขณะทำการนวดให้ลูกค้าควรระมัดระวังในการพูดให้เหมาะสมไม่ควรให้ผู้ถูกนวดตกใจ สะเทือนใจ หรือหวาดกลัว  ให้สังเกตอาการของผู้ถูกนวดเท่านั้น
  2. หยุดนวดทันทีเมื่อผู้ถูกนวดบอกให้พัก หรือเจ็บปวดจนทนไม่ได้
  3. ไม่ทำการนวดผู้อื่น เมื่อตนเองมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ไม่สบายหรือมีไข้
  4. ไม่ควรนวดผู้ถูกนวดที่เพิ่งรับประทานอาหารอิ่มไม่ถึงชั่วโมง
  5. การนวดหากเกินจากความสามารถของตนเอง  ควรแนะนำหรือส่งต่อให้ผู้ที่มีความรู้ดีกว่าตนเองค่ะ

การนวดนอกจากจะช่วย ในเรื่องของความผ่อนคลายแล้วยังช่วยทำให้มีผิวพรรณที่สุขภาพดียิ่งขึ้น ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะมีวิถีชีวิตและการดำรงชีพที่ต่างออกไปตามถิ่นและที่อยู่และช่วงเวลาแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตกระแสนิยมเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์การนวดหรือสปาเพื่อความงามมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้นจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลก

รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในร้านนวดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สปา เก้าอี้นวดเท้า เตียงนวดสปาเบาะนวดหรือเก้าอี้นวดฝ่าเท้า อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้บริการลูกค้าในทุกวันจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้เหมาะสมรวมถึงต้องให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อความพร้อมใช้งานในการให้บริการลูกค้าค่ะ

ผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์สปา ราคาถูก พร้อมรับทำตามแบบที่สั่ง สนใจอุปกรณ์นวดสปา

สนใจเตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทย สปา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.0805887444
line: คลิกลิงค์     http://nav.cx/sD7MjZp

เยี่ยมชมเว็ปไซส์ www.catalogspa.com

เยี่ยมชมFacebook https://m.facebook.com/catalogspa