อุปกรณ์สปาที่ใช้ ประกอบด้วยชุดเก้าอี้หวายหรือทำจากยางพารา

อุปกรณ์สปาที่ใช้ ประกอบด้วยชุดเก้าอี้หวายหรือทำจากยางพารา

วัสดุธรรมชาติเช่นใช้อิฐมอญประดับด้วยกระถางดอกไม้ ที่ตกแต่งด้วยเปลือกหอยใช้วัสดุไม้ไผ่ไม้มะพร้าวตกแต่งด้วยดอกไม้ท้องถิ่นแสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เช่นเปลือกไม้ไม้แกะสลักมาจัดทำป้ายโดยใช้ตัวอักษรที่ประยุกต์ซึ่งเป็นตัวอักษรสมัยศรีวิชัยหรือลักษณะป้ายที่มีตัวอักษรและลวดลายที่ประยุกต์มาจากเรือนกอและส่วนบริเวณต้อนรับ อุปกรณ์สปาที่ใช้ ประกอบด้วยชุดเก้าอี้หวายหรือทำจากยางพาราผ้าปาเต๊ะไม้มะพร้าวบรรยากาศเปิดโล่งรับสายลมเย็น แสงแดด ส่วนสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ภาพได้แก่อุปกรณ์เครื่องใช้คัดเลือกจากวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์พื้นที่เช่นไม้มะพร้าวกะลามะพร้าวจากเกาะสมุยไม้เทพทาโรจากจังหวัดตรังตัวหมากขุมสูตรสารหรืออุปกรณ์อื่นๆซึ่งเป็นของภาคใต้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับตกแต่งภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้มะพร้าวกระจูดกับราคาไม้ยางพารา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711