ตู้อบสมุนไพรความสุขง่ายๆที่คุณมอบให้ตนเองได้

ตู้อบสมุนไพรความสุขง่ายๆที่คุณมอบให้ตนเองได้

สมุนไพรที่ใช้ในการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม สมุนไพรที่ใช้รักษาเฉพาะโรคและอาการเช่นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยและบำรุงเส้นเอ็ด ได้แก่ เถาวัลย์ เปรียง ไพลเถาเอ็นอ่อนสมุนไพรใช้รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน ควรใช้ต้นเหงือกปลาหมอเป็นต้นสมุนไพรที่ใช้ในการอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพและความงามมักจะไม่จำกัดชนิดของสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแบบแห้งอาจเพิ่มหรือลดชนิดตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ และยากง่ายในการจัดหาตู้อบสมุนไพรและถ้าหากตัวยาสมุนไพรได้ไม่ครบทุกตัว สามารถดัดแปลงเอาสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแทนกันได้ สมุนไพรที่จะนำมาใช้ถ้าเป็นแบบสดจะดีกว่าแบบแห้ง ถ้าไม่สะดวกที่จะเก็บแบบสด ก็สามารถเก็บแบบแห้ง แต่ถือหลักว่าควรมีสมุนไพรครบทั้ง 4 กลุ่มคือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711