รูป หนึ่งในเอกลักษณ์ของสปาไทย เกี่ยวข้องกับความเป็นสปาหรือเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างไร

กุมภาพันธ์ 5, 2019 บทความสปา

รูป หนึ่งในเอกลักษณ์ของสปาไทย เกี่ยวข้องกับความเป็นสปาหรือเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างไร

ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันตกนำเป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างสูงและจากการที่ธุรกิจมีความเติบโตเร็วมาก  ความสามารถในการควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบทำให้ในปัจจุบันรูปแบบของสปามีความหลากหลายอย่างมากจนเป็นรูปแบบที่อาจกล่าวได้ว่าไร้ทิศทางต่างคนต่างทำและก่อให้เกิดความสับสนว่าสปาไทยที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

ประเทศไทยซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องเอกลักษณ์ไทยสามารถมีสปาที่แสดงความโดดเด่นในความเป็นไทยได้อย่างภูมิใจ  เอกลักษณ์สปาไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสปาในการนำไปประยุกต์ใช้รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจสปาที่เน้นภูมิปัญญาตะวันออกมากขึ้น

หลักการกำหนดกรอบเอกลักษณ์ของสปาไทยสปาไทยอาศัยหลักในการสัมผัสทั้ง 5 ที่ลูกค้าทุกคนเมื่อเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสัมผัสได้ และพิจารณาถึงรายละเอียดของรูปแบบสินค้าและบริการที่จะสามารถสร้างเอกลักษณ์สปาไทยได้ โดยสปาไทยจะเน้นถึงการสื่อความเป็นไทยได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส หลายคนคงสงสัยว่า รูปเกี่ยวข้องกับความเป็นสปาหรือเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างไร มาดูความหมายและลักษณะของรูปในสปาไทยดังนี้

รูป  รวมความหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาสามารถขยายความออกได้เป็นข้อๆดังนี้

  1. รูปแบบอาคารสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือรูปแบบอาคารซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างการรับรู้ถึงรูปแบบการให้บริการได้โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีความชัดเจนในด้านรูปแบบและรูปทรงของสถาปัตยกรรม เช่น สามารถนำบ้านไม้สักมาเป็นสปาและสื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ส่วนทางภาคใต้ อาจไม่มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไทยไม่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูมามากจนมีผู้กล่าวว่า สิ่งก่อสร้างทางใต้คล้ายคลึงกับสิ่งก่อสร้างจากอินโดนีเซีย
  2. การตกแต่งสวน การสร้างเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นมากอย่างหนึ่งก็คือ การตกแต่งสวนโดยใช้ไม้โบราณของไทย เช่น แก้ว จำปี จำปา โมกซ้อน มาปลูกในสวนและหารูปปั้นที่สอดคล้องกับความเชื่อแบบไทยมาประดับ เพื่อสะท้อนความเป็นไทย
  3. การตกแต่งภายในเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการดำรงอยู่ของธุรกิจ เนื่องจากลูกค้าจะใช้เวลาอยู่ในสปาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงดังนั้นการออกแบบภายในจึงมีความสำคัญมากต่อธุรกิจและการตกแต่งภายในยังเป็นส่วนสำคัญมากในการสะท้อนเอกลักษณ์ไทยหรือสะท้อนแนวความคิดของผู้ดำเนินการธุรกิจสปานั้นๆ

สิ่งที่เป็นไทยไทยจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่พื้น  ซึ่งพื้นที่สะท้อนความเป็นไทยได้แก่พื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องดินเผา ส่วนพื้นกระเบื้องแกรนิตนั้นอาจดูออกไปในทางตะวันตกมากเกินไป รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นไปที่ไม้มากกว่าเหล็กหรืออลูมิเนียม การตกแต่งผนังที่สามารถทำได้โดยการนำเครื่องตกแต่งแบบไทยๆหรือผ้าไหมใส่กรอบ แม้กระทั่งเครื่องจักสานที่สามารถนำมาประดับมุมห้องได้ และ อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ก็คือ ผ้า ลวดลายการทอผ้าจะไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นและลวดลายแต่ละภาคจะแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทยในท้องถิ่นนั้นๆในด้านการตกแต่งหรืออุปกรณ์ในร้านสปา เช่น เตียงสปา เตียงนวดไทย หรือ เก้าอี้นวดฝ่าเท้าการจัดตกแต่งร้านและอุปกรณ์สปาที่ใช้จะคล้ายคลึงกัน แต่จะต่างกันที่การตกแต่งสถานที่และบรรยากาศตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นค่ะ

แชร์เนื้อหานี้