คำแนะนำลูกค้าหลังจากรับบริการนวดหรือบริการด้านสุขภาพ

ธันวาคม 7, 2018 Uncategorized

คำแนะนำลูกค้าหลังจากรับบริการนวดหรือบริการด้านสุขภาพ

คำแนะนำ มันมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากหลังจากที่รับบริการนวดแล้วถ้าหากไม่มีคำแนะนำให้ผู้มาใช้บริการก็อาจทำให้เกิดอาการเดิมซ้ำกับมาอีก ฉะนั้นควรให้คำแนะนำแก่ผู้รับการนวดทั้งสิ่งที่ควรกระทำปฏิบัติและสิ่งที่ควรงดเว้นข้อควรระวังและสิ่งที่ควรคำนึงถึง ของผู้นวดและผู้รับการนวดเช่น

1 ผู้นวดต้องสอบถามและวิเคราะห์อาการให้แน่ชัดก่อนลงมือนวดทุกครั้ง

2 ผู้นวดและผู้รับการนวดควรทำจิตใจให้สบายไม่ควรเร่งรีบหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป

3 ถ้าผู้นวดเป็นโรคติดต่อหรือไม่สบายก็ไม่ควรไปนวดผู้ป่วย และถ้าผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อก็ควรรักษาให้หายก่อนจึงควรไปรับบริการนวด

4 ผู้นวดและผู้ถูกนวดต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นเบาะนวดเตียงนวดเก้าอี้นวดฝ่าเท้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช่นผ้าปูที่นอนผ้าห่มระหว่างการนวดและความเหมาะสมในการแต่งกายทั้งของผู้รับการนวดและผู้นวด

5  หมอนวดและผู้รับการนวดควรระวังสุขภาพตนเองถ้าไม่พร้อมเช่นมีอาการเพลียจนเกินไปหิวเกินไป หรือพึ่งทานอาหารอิ่มเกินไป ก็ไม่ควรนวด ควรพักผ่อนร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติเสียก่อน

6 ผู้นวดต้องคำนึงถึงวัยหรืออายุของผู้รับการนวดด้วยเช่น ผู้ป่วยชราที่นอน ติดเตียงหรือ ผู้ป่วยที่อายุมากหัดมีกระดูกบางหรือผูกง่ายและหลอดเลือดแข็ง หรือมีอาการอักเสบได้ง่ายเป็นต้น 7 ข้อห้ามและท่านวดที่ควรยึดถือปฏิบัติของ ผู้นวดและผู้รับการนวดที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอในระหว่างการนวดจะเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าหากผู้นวดขาดความรู้ในรายละเอียดในส่วนนี้อาจทำให้เกิดอันตรายที่จะตามมาภายหลังได้

คุณธรรมและจริยธรรมของหมอนวดที่พึงมีในการประกอบอาชีพ ผู้ที่จะเป็นหมอนวดที่ดีนั้นมิใช่จะมีแต่วิชาความรู้ความสามารถในการ รักษาและบำบัดโรคเพียงอย่างเดียว ควรเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนและทำตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะรู้จักเหตุผลที่ควรและไม่ควรเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานการนวดที่ถูกต้องและหลักจริยธรรมข้อห้ามต่างๆ การนวดไทยก็เช่นเดียวกันกล่าวคือ หมอนวดต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราไม่ควรหลอกผู้รับการนวด ไม่ควรพูดจาให้ผู้รับการนวด ไม่โอ้อวดตนเองถ้าผู้รับการนวดเป็นเพศหญิงก็ไม่ควรอยู่สองต่อสองวันมีบุคคลที่สามอยู่ในห้องนวดด้วยเพื่อป้องกันคำครหาและระมัดระวังในการใช้ท่านวดเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นการล่วงเกินหรือรวนรามผู้ป่วยเพศหญิงทั้งกายวาจาและใจ อุปกรณ์ ที่ใช้นวดเช่น เบาะนวดเตียงนวดไทยหรือเก้าอี้นวดฝ่าเท้า ควรเป็น อุปกรณ์ที่ผู้รับการนวดรู้สึกสบายตัว เวลานอนนวดหรือ เก้าอี้นวดเท้าสามารถปรับเอนได้และ รู้สึกสบายตัว เมื่อ นั่งหรือนอนนวดเป็นต้น เพราะอุปกรณ์ ที่เหมาะสมจะเสริมในการนวดให้เห็นผลด้วยเช่นกัน

แชร์เนื้อหานี้