อาชีพนวด เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งอาชีพนวด เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการรักษาอาการ ปวดเมื่อย และในการรักษาอาการ ปวดเมื่อย และในด้านสุขภาพแบบต่างๆ

กุมภาพันธ์ 17, 2019 บทความสปา

    อาชีพนวด เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการรักษาอาการ ปวดเมื่อย และในด้านสุขภาพแบบต่างๆ

ก่อนที่จะทำงานนี้ ต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการนวดก่อน เพราะอาชีพนี้ เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการรักษาอาการ ปวดเมื่อย และในด้านสุขภาพแบบต่างๆ แต่ หลายคนยังมีความลังเล และสงสัยว่าอาชีพนี้ทำแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกจะมั่นคงหรือไปได้อีกไกลหรือไม่เพราะดูแล้วมีคนทำเยอะแยะไปทางไหนก็ล้วนแต่มีการนวดไทยและสปาเต็มไปหมด

งานนวดดีอย่างไร

  1. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  2. เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการให้ได้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยสถาบันจะแนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาชีพการนวด สปา และแนะนำแหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก ผู้นวดเองไปสู่ครอบครัวและชุมชนสังคม
  4. เพื่อผลิต บุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพ ให้เป็น ที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. ต้องการเผยแพร่ ศาสตร์การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้มีชื่อเสียง และรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี้ไว้ ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ สืบต่อไป

อาชีพนี้ มีอิสระในการทำงานเช่น สามารถรับนวดตามบ้าน ถ้ามีฝีมือดีลูกค้าอาจจะมาใช้บริการถึงบ้าน และได้ค่าชั่วโมงนวดแบบเต็มๆไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์ เหมือนอยู่ในร้านนวด หากเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ แบบเต็มตัวเช่น งานสปาในโรงแรมรีสอร์ทต่างๆหรือร้านนวดทั่วไปที่มีลูกค้า เยอะรายได้เราก็จะเยอะตามไปด้วย และ ทิป ที่ลูกค้าให้ รวมรวมแล้ว งานนวด รายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 กว่าบาทเลยทีเดียว และในอนาคต สามารถเป็นเจ้าของกิจการ ร้านนวด อุปกรณ์สปา โดยที่เรา เป็นหมอนวดเองหรือจ้างหมอนวดคนอื่นๆมาเพิ่มด้วย หากมีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศ รายได้ ยิ่งสูงกว่าในไทยมาก แต่ ในทางกลับกัน อาจจะมีความเสี่ยง ใครที่สนใจไปทำงานต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจ

แชร์เนื้อหานี้