ไทยสัปปายะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอย่างไทยที่มีการผสมผสานกับบำบัดวารีบำบัด สุคนธบำบัด โภชนบำบัด การออกกำลังกายและการทำสมาธิ

ตุลาคม 17, 2019 บทความสปา

ไทยสัปปายะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอย่างไทยที่มีการผสมผสานกับบำบัดวารีบำบัด สุคนธบำบัด โภชนบำบัด การออกกำลังกายและการทำสมาธิ

คำว่าไทยสัปปายะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอย่างไทยที่มีการผสมผสานกับบำบัดวารีบำบัด สุคนธบำบัด โภชนบำบัดการออกกำลังกายและการทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสมดุลของธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟพร้อมทั้งเป็นการดูแลสภาพจิตใจให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเองและคนในครอบครัวเพื่อให้สามารถป้องกันโรคร้ายแรงและบำบัดโรคเรื้อรังได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้อีกด้วย

สำหรับไทยสปายะ จะมีลักษณะความเป็นองค์รวมของความสบายหรือสภาพทั้ง 7 อย่างที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประกอบด้วย

  1. ที่อยู่อาศัยที่สบายได้แก่สถาปัตยกรรมไทยหรือบ้านเรือนไทยอันเป็นมรดกที่มีคุณค่ามีความหมายในตัวเองและมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย บ่งบอกถึงวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย สง่างาม
  2. สิ่งแวดล้อมที่สบายเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวกมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นร่มเย็นอุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปและมีกลิ่นธรรมชาติที่สงบเงียบ
  3. ความสบายที่ได้จากบุคคลรอบข้างบุคคลรอบข้างถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตถ้าหากได้กัลยาณมิตรที่ดีถือเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดในการดำรงชีวิตโดยที่มีจิตใจงามมีศีลธรรม อยู่กันอย่างไม่กระทบกระทั่งและมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน
  4. อิริยาบถอันสบาย หมายถึงท่าทางและพฤติกรรมเช่นการยืนการเดินการนั่งการนอนสะท้อนให้เห็นถึงมารยาทไทยที่ดีงดงาม ที่เป็นการสืบทอดมาจากวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไม่ว่าจะเป็นการไหว้การกราบพระการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมและการบริหารร่างกายการละเล่นต่างๆแบบไทย นอกจากนี้ยังหมายถึงอิริยาบถเกี่ยวกับหัตถบําบัดคือการนวดไทยในลักษณะต่างๆการทำวารีบำบัดในรูปแบบต่างๆ เช่นการพอกหน้าการขัดตัวการอบสมุนไพรอาบน้ำแร่แช่น้ำนมน้ำสมุนไพรเป็นต้น
  5. อาหารสุขภาพดี อาหารเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตความสมดุลของอาหารกับธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้และทำความเข้าใจและบริโภคได้อย่างถูกหลักและถูกทายาทของตนเองจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงและบริโภคถูกต้องตามฤดูกาลตามวัย
  6. การคมนาคมที่สะดวกสบาย สถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางและไม่ไกลจากแหล่งปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และรวมไปถึงสามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้สะดวกก็เป็นการอำนวยประโยชน์ต่อร่างกาย
  7. การได้ยินได้ฟังเสียงที่เกิดจากความสบายเสียงเป็นสิ่งที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงจึงมีความสำคัญ

โดยเสียงตำแหน่งที่ได้มามี 2 ประเภทคือ เสียงจากแหล่งธรรมชาติได้แก่เสียงน้ำไหลน้ำตกเสียงสัตว์ต่างๆเป็นต้น และเสียงจากแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่เสียงดนตรีเสียงเพลงเป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้นการสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างได้ทั้งความสุขและความทุกข์ต่อผู้ฟังหรือคู่สนทนาได้เช่นกัน

โดยสรุปไทยสัปปายะจะเป็นสิ่งที่เชื่อและเกื้อหนุนให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตและเป็นองค์ประกอบที่เด่นชัดสำหรับการดูแลสุขภาพด้วย เช่น กันการดำรงชีวิตแบบงดงามตามวิถีไทยหมายรวมถึงการใช้แพทย์แผนไทยแบบองค์รวมเพื่อสร้างสุขภาพซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การนวดไทย รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์สปาหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในแต่ละกิจกรรม การใช้โภชนบำบัดการทำสมาธิการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรการใช้น้ำจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ และสามารถปรับตามสภาพท้องถิ่นต่างๆได้อีกหลายรูปแบบค่ะ

ผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์สปา ราคาถูก พร้อมรับทำตามแบบที่สั่ง สนใจอุปกรณ์นวดสปา

สนใจเตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทย สปา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.0805887444
line: คลิกลิงค์    https://line.me/R/ti/p/%40catalogspa
เยี่ยมชมเว็ปไซส์ www.catalogspa.com

เยี่ยมชมFacebook https://m.facebook.com/catalogspa

แชร์เนื้อหานี้