ธุรกิจสปา บริการตอบโจทย์การแก้ปัญหาสุขภาพ ทั้งในด้านร่างกาย และ จิตใจ

มีนาคม 20, 2019 บทความสปา

ธุรกิจสปา บริการตอบโจทย์การแก้ปัญหาสุขภาพ ทั้งในด้านร่างกาย และ จิตใจ

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองมากขึ้น เริ่มจากการใช้ชีวิตในยุคนี้ต้องเผชิญกับสภาวะความเครียดและการแข่งขันที่สูงความกดดันในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตประจำวันหรือความเครียดสะสมทำให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นมาได้ทั้งในด้านร่างกายเช่นการปวดเมื่อยจากการทำงานการนั่งนานๆยืนนานและการใช้อิริยาบถบาทเงินเดิม ร่วมสร้างความปวดเมื่อยเกิดความล้าอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ และอารมณ์ ในการใช้ชีวิต ทำให้ เกิดธุรกิจสปาที่มีบริการตอบโจทย์การแก้ปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ ทั้งในสปาและการนวด

ส่วนผู้ให้บริการการนวดเพื่อสุขภาพ ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหากเป็นการนวดเพื่อบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ผู้ทําการนวดต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต “สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ”จาก คณะกรรมการวิชาชีพ และต้องดําเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ทําการนวดไม่จําเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลปะ) ยื่นขอได้ที่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือในต่างจังหวัดยื่นที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กระแสการตื่นตัวในด้านการดูแลสุขภาพมีมากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ ทำให้ธุรกิจสปา และการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและความงามเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก

ในการเปิดธุรกิจสปานั้นสิ่งสำคัญก็คือการออกแบบร้านให้ดูมีบรรยากาศของความผ่อนคลายบรรยากาศของสปา Concept เมื่อเรียนรู้เข้าใจขั้นตอนอื่นๆจนมาถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพื่อจะก่อสร้างหรือตกแต่งร้าน รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์เข้ามาในร้านซึ่งเจ้าของธุรกิจควรจะพิจารณาก่อนว่าร้านนวดสปาของเรานั้นอยู่ในระดับตลาดใดจะเป็นระดับหรู 5 ดาว หรือระดับกลางหรือระดับล่างเพราะว่าสปาเป็นแนวทางเสริมสวยหรือแนวทางรักษาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอยให้สะดวกและคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนั้นต้องคำนึงถึงงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ร้านนวดสปาต่างๆ เช่น เตียงนวดแผนไทย เตียงสปา อุปกรณ์ในการอบผิว หรือ อบไอน้ำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะนำมาให้บริการลูกค้าในด้านสปาและการนวดเพื่อสุขภาพค่ะ

แชร์เนื้อหานี้