ประเภทของการนวดไทย รูปแบบลักษณะการนวดไทยแต่ละประเภท

ตุลาคม 3, 2018 บทความสปา

     ประเภทของการนวดไทย รูปแบบลักษณะการนวดไทยแต่ละประเภท

  1. การนวดแบบทั่วไป หรือแบบเชลยศักดิ์ คือ การนวด สายชาวบ้านไม่มียศไม่มีตำแหน่ง มักใช้เท้าเหยียบสอบกฎดึงดันมีหลากหลายวิธีในการนวดมานวดได้จากเท้าขึ้นมาซึ่งเป็นการนวดสำหรับสามัญชน และในปัจจุบันมีหลักสูตรเรียนนวดแบบทั่วไปตามสถาบันการศึกษา ผู้เรียนสามารถสมัครได้โดยตรง ไม่มีการสอบคัดเลือกอัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษาจะกำหนด จะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวการเรียนการสอนโดยทั่วไปเป็นการสอนตัวต่อตัวกับครูหรือศิษย์รุ่นพี่โดยใช้การสาธิตและทดลองฝึกปฏิบัติเนื้อหาการเรียนการสอนมักเป็นการเล่าประสบการณ์ของครูและการสอนกายวิภาคศาสตร์แบบโบราณบ้างและอบรมจริยธรรมโดยถือหลักศีลธรรมเป็นสำคัญการเริ่มต้นเรียนอาจไม่พร้อมกันแต่เมื่อครบกำหนดเวลาเรียน ครูผู้สอนจะทดสอบผลการเรียนด้วยตนเองโดยให้สิทธิ์ลองนวดครูหากทำได้ดีถูกต้องครูจะออกใบรับรองของแพทย์แผนโบราณให้หรือถ้ายังทำได้ไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะให้เรียนและฝึกฝนเพิ่มเติมต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

  1. การนวดแบบราชสำนัก การนวดที่หมอนวดมีความรู้ด้านเส้นสาย ซึ่งส่วนใหญ่รับราชการเป็นคุณหลวงคุณพระ จะนวดถวายกษัตริย์เจ้านายชั้นสูงเป็นหมอที่มีบรรดาศักดิ์มีการเรียนการสอนสืบต่อกันมาเช่นเดียวกับการนวดแบบทั่วไปแต่อาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือกสิทธิ์จากผู้สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่การสัมภาษณ์เพื่อศึกษาภูมิหลังของผู้มาเป็น 10 ดูนิสัยใจคอ รูปร่างท่าทางว่าจะเรียนได้หรือไม่ ถ้าเห็นว่าเรียนไม่ได้ ตลอดก็จะไม่รับเข้าเรียนแต่แรก แต่หากไม่แน่ใจจะให้ผู้สมัครทดลองฝึกฝนไปฟังพลางก่อน ถ้าหากผู้เรียนขาดความอดทนก็จะเลิกราไปเองส่วนผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วครูจะดำเนินการสอนเป็นขั้นตอนต่อไป วิธีการสอนจะใช้การสาธิต ฝึกปฏิบัติพร้อมบททดสอบผลการเรียนเนื้อหาวิชาจะเริ่มตั้งแต่จรรยาบรรณ มารยาทในการเข้าหาผู้ป่วยหลังการนวดเบื้องต้น บ้านภาค 3 แบบโบราณ การวางมือในการนวดที่ตำแหน่งต่างๆการใช้แรงในการนวดและระยะเวลาในการกดปล่อยมือที่นวดความเหมาะสมกับตำแหน่งและโลกที่จะรักษารวมทั้งประสบการณ์ของครูดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเห็นได้ว่าการนวดทั้งสองแบบมีความคล้ายคลึงกันในด้านหลักการของการบำบัดรักษาโรคและการเจ็บป่วยแต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่บ้างเช่นกัน

ในปัจจุบันการนวดแผนไทยได้รับความนิยมในหมู่ของชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เวลามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็จะต้องมานวดแผนไทยกันทุกคน ในการเปิดร้านสปา นอกจากจะมีต้นทุนที่เป็น เงินแล้วต้นทุนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สปา เตียงนวด เบาะนวด เก้าอี้นวดเท้าที่รู้สึกสบายตัวเวลาใช้งานการนวดสปาและการนวดบำบัดแบบต่างๆประกอบการควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ เพราะความรู้ในเรื่องของการนวดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้รักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีของร้านให้เสมอต้นเสมอปลาย

 

แชร์เนื้อหานี้