การสอนโดยเน้นที่จรรยามารยาทของการนวด

การสอนโดยเน้นที่จรรยามารยาทของการนวด
การนวดแบบราชสำนักแต่เดิมเป็นการนวดเพื่อถวายการรับใช้พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักการถ่ายทอดวิธีการนวดแบบนี้ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีขั้นตอนในการสอนโดยเน้นที่จรรยามารยาทของการนวดส่วนการนวดแบบเชลยศักดิ์หรือแบบทั่วไปคือการนวดแบบสามัญชนอุปกรณ์สปาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการฝึกฝนและการบอกเล่า มีแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบกับประสบการณ์ ที่สั่งสมของครูผู้นวดแต่เดิมการถ่ายทอดศาสตร์การนวดไทยแบบนี้ มักสอนและเรียนกันตามบ้านของครูนวด แต่ปัจจุบัน มีโรงเรียนศูนย์การเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ส่วนมากการนวดแผนไทยจะใช้เบาะนวดไทยหรือที่นอนนวดไทยเป็นเบาะเสริมในการนวดเพื่อเอื้ออำนวยความสบายในการให้บริการ ในการทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปาหลายแห่งจึงมีบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการ เน้นบริการที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.020-627711